Oppstart med TIP og Studie!

Oppstart med TIP og Studie!

Denne høsten starter Tryggheim Forus VGS opp med utdanningsprogrammene TIP (Teknikk og industriell produksjon) og Studiespesialisering!

Det tredje utdanningsprogrammet, Service og samferdsel, hadde ikke nok søkere til å starte opp denne høsten, men vil trolig komme i gang fra høsten 2020.

Lærerne har planleggingsdager fra mandag 12. til og med fredag 16. august, og så kommer historiens første elever til Tryggheim Forus VGS på mandag 19. august! Dette blir så bra!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©