Velkommen til åpningsfest og foreldremøter – onsdag 11. september!

Velkommen til åpningsfest og foreldremøter – onsdag 11. september!

Onsdag 11. september kl. 18.00 inviterer vi elever og foreldre til en enkel åpningsfest for Tryggheim Forus VGS. Vi møtes i Prinsens vei 3 (der barne og ungdomsskolen holder til), da disse lokalene er bedre egnet til denne typen samlinger. På programmet står blant annet:

  • Servering av pizza, saft og kaffi
  • Solosang ved Alida Landa (elev)
  • Andakt ved Håvard Østhus (avdelingsleder)
  • Innslag fra NLM ved regionleder Kolbjørn Bø
  • Kahoot ved Thomas Njerve Eidsvåg (lærer)

Etter at vi er ferdige i Prinsens vei 3, blir elever og noen ansatte igjen for å rydde, når foreldre og kontaktlærere går bort til VGS-bygget i Prinsens vei 8. Her blir det omvisning og noen korte, klassevise foreldremøter.

NB! Denne kvelden er obligatorisk for elevene, som får avspasere en halv skoledag for den senere i skoleåret.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©