Ledige stillinger

Ledige stillinger

Tryggheim Forus er under utvikling. Skolen startet som grunnskole i 1998 og har nå 180 grunnskoleelever. Høsten 2019 startet skolen også opp med videregående opplæring med linjene studiespesialisering, TIP og service og samferdsel. Skoleanlegget ligger godt plassert i Lura bydel i Sandnes kommune.

Skolen består av tre avdelinger med hver sin avdelingsleder. Avdelingene er inndelt i barneskole (1.-7. trinn), ungdomsskole og videregående skole.

Skolen har som mål å gi elevene våre et solid og verdiforankret grunnlag for videre utdanning og yrkesliv. Skolen vil legge til rette for en helhetlig utvikling av elevene, vise respekt og omsorg for den enkelte, fremme sunn kristen tro og engasjement for andre. Vi vil være skolen for Livet, Gleden og Fremtiden. 

Til VGS trenger vi lærere til fagene:
– Fysikk 1
– Kjemi 1
– Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
– Markedsføring og ledelse 1
– Andre fag kan også være aktuelle
LINK TIL HJEMMESIDE VGS

Til grunnskolen trenger vi lærere til fagene
– Engelsk
– Norsk
– Andre fag er også aktuelle
LINK TIL HJEMMESIDE BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Vi ønsker ansatte som:
– er glad i elevene og i fagene sine og vil skape et godt miljø for læring
– har god faglig kompetanse og evne til å gi mestringsglede og nysgjerrighet i skolearbeidet. 
– har en ansvarlig og positiv innstilling
– identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens mål. 
– deltar i det sosialpedagogiske arbeidet. 

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må
bekjenne den kristne tro og bidra aktivt i realiseringen av skolen visjon, samt gi sin tilslutning til skolens verdidokument.

Fag og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere. Lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som på offentlige skoler.

Politiattest må kunne framvises, jf. Friskolelova.

ANNEN INFORMASJON
Nærmere opplysninger kan fås hos rektor Olav Erik Dahl, tlf. 48220085 eller e-post: olav.dahl@tryggheimforus.no

Søknadsfrist 15. februar 2020
Tiltredelse 1. august 2020

Trykk HER for å søke på stilling!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©