Skolen stengt inntil videre

Skolen stengt inntil videre

Tryggheim Forus VGS stenger inntil videre, slik som de andre videregående skolene i landet har gjort i dag. Dette på grunn av den pågående pandemien knyttet til coronaviruset. I utgangspunktet holder vi stengt frem til etter påskeferien, så lenge ikke annen informasjon blir gitt.

Skolen har plikt til å opprettholde elevenes opplæringsrett. Elevene vil derfor få nettundervisning og nettoppgaver i denne perioden. De vil få en plan for når de ulike faglærerne kan kontaktes. Både denne planen, og annen informasjon rundt arbeidet blir presentert på et videomøte der både elever, lærere og ledelse deltar på fredag 13. mars kl. 09.00.

Nettundervisningen vil ellers bli organisert gjennom Google Classroom. Vi ber også elever og foreldre om å følge med på sosiale medier og på nettsiden vår for informasjon i fortsettelsen.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©