Informasjon knyttet til mulig busstreik

Informasjon knyttet til mulig busstreik

Som flere sikkert har fått med seg, er det varslet opptrapping i den pågående busstreiken fra lørdag 26. september. Streiken vil da ramme Rogaland, og dersom det ikke blir noen løsning før mandag 28. september, vil dette også kunne få konsekvenser for skoleveien til flere av elevene våre.

Vi legger opp til vanlig undervisning på Tryggheim Forus VGS, men de elevene som vanligvis tar bussen, og som ikke får alternativ transport, kan jobbe med skolearbeid hjemmefra. Det er da viktig at elevene følger med på Classroomet til de aktuelle fagene for hver enkelt dag, siden skolearbeidet hjemmefra hovedsaklig blir oppgavebasert.

Elever som ikke kommer seg til skolen pga busstreiken, må gi beskjed til kontaktlærer om dette. Elever under 18 år må få melding fra foreldrene, f.eks en mail eller en sms til kontaktlærer.

Er det noen som har spørsmål rundt dette, kan dere ta kontakt med avdelingsleder Håvard Østhus på vgs@tryggheimforus.no.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©