Behov for lærer/miljøarbeider på Teknologi- og industrifag

Behov for lærer/miljøarbeider på Teknologi- og industrifag

For skoleåret 2021-22 blir det sannsynligvis behov for en lærer/miljøarbeider på VG1 Teknologi- og industrifag i opptil. I den anledning ønsker vi å komme i kontakt med personer som kan være interessert i en slik stilling. 

Arbeidsoppgavene vil innebære: 

 • Støtte faglærere inn mot undervisning i verksted og klasserom. Både verkstedsfag og fellesfag er aktuelt. 
 • Støtte elever i undervisning
 • Bidra til et godt klassemiljø
 • Bidra i andre daglige gjøremål ved skolen

Vi ønsker fortrinnsvis en lærer med erfaring inn mot faget, eventuelt en person med erfaring fra arbeid i verksted – eller interesse for mekaniske fag, men fagkompetanse er ingen krav. Personen vil arbeide tett med en faglærer.

Denne stillingen passer for de som har glede av å jobbe med ungdom, og er interessert og nysgjerrig på teknologi- og industrifag – kombinert med arbeid i skolen.

Om skolen

Tryggheim Forus er under utvikling. Skolen startet som grunnskole i 1998 og har ca 180 grunnskoleelever. Høsten 2019 startet skolen også  videregående opplæring med utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Påbygning til generell studiekompetanse og Teknikk og industrifag. Skoleanlegget ligger godt plassert i Lura bydel i Sandnes kommune.

Skolen består av tre avdelinger med hver sin avdelingsleder. Avdelingene er inndelt i barneskole (1.-7. trinn), ungdomsskole og videregående skole.

Skolen har som mål å gi elevene våre et solid og verdiforankret grunnlag for videre utdanning og yrkesliv. Skolen vil legge til rette for en helhetlig utvikling av elevene, vise respekt og omsorg for den enkelte, fremme sunn kristen tro og engasjement for andre. Vi vil være skolen for Livet, Gleden og Fremtiden.

LINK TIL HJEMMESIDE VGS

Vi ønsker ansatte som:

 • er glad i elevene og i fagene sine og vil skape et godt miljø for læring
 • interessert og nysgjerring på teknologi- og industrifag kombinert med arbeid i skole
 • har god faglig kompetanse og evne til å gi mestringsglede og nysgjerrighet i skolearbeidet
 • har en ansvarlig og positiv innstilling
 • identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens mål.
 • deltar i det sosialpedagogiske arbeidet.

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må bekjenne den kristne tro og bidra aktivt i realiseringen av skolen visjon. Skolens verdidokumentligger til grunn for stillingen.

Stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere. Lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som på offentlige skoler.

Politiattest må kunne framvises, jf. Friskolelova.

ANNEN INFORMASJON
Nærmere opplysninger kan fås hos rektor Olav Erik Dahl, tlf. 48220085 eller e-post: olav.dahl@tryggheimforus.no

Søknadene blir behandlet fortløpende

Tiltredelse 1. august 2021

Trykk HER for å søke på stilling!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

 • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©