Krav om munnbind på buss fra 1. september

Krav om munnbind på buss fra 1. september


Viser til bl.a Sandnes kommunes nettsider
.

Fra og med 1. september innføres munnbind-påbud i kollektivtrafikken og taxi, samt steder hvor 1 meters avstand ikke kan opprettholdes. I første omgang gjelder kravet til 14. september.

Vi minner om at det fortsatt er viktig å holde seg hjemme ved sykdom (med korona-symptomer). Husk også god håndhygiene.

Vi ber alle følge med i media og på kommunens nettsider for oppdatert info.

Post/Page Settings

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©