ÅPNINGSFEST OG FORELDREMØTE onsdag 29.9 kl 1800!

ÅPNINGSFEST OG FORELDREMØTE onsdag 29.9 kl 1800!

Skoleåret 2021/22 er godt i gang og vi begynner å bli kjent med alle elvene våre. Vi ønsker
derfor å invitere til en åpningsfest med påfølgende foreldremøte

onsdag 29.september fra kl.18.00 til ca. kl. 20.00


Vi møtes i allrommet på barne- og ungdomsskolen for å ha plass til alle, med tilstrekkelig
avstand mellom kohortene (Prinsens vei 3).


Fra kl.18.00 blir det felles program og servering for elever og foresatte.

Kvelden avsluttes med klassevise foreldremøter som ledes av kontaktlærer. Disse møtene
avholdes i klasserommene i lokalene til den videregående skole (Prinsens vei 8). Mens
foresatte er på møte, har elevene et eget sosialt opplegg i fellesrommet på skolen.

Det er fint å vite ca. hvor mange som kommer, så send en e-post (se under) med hvem som
kommer fra din husstand.
Har dere spørsmål omkring arrangementet eller ønsker å kontakte meg som avdelingsleder
ved en senere anledning er kontaktinformasjonen min:
Mobil: 400 39 032/412 23 330 (08.00 – 16.00)
E-post: hildegunn.hernes@tryggheimforus.no

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©