Ledig stilling som lærer og miljøarbeider- VGS

Ledig stilling som lærer og miljøarbeider- VGS

Vi har behov for lærer til fagene:

 • Matematikk – R2
 • Naturfag
 • Geografi
 • Andre fag kan være av interesse

Vi har også behov for miljøarbeider:

 • kompetanse i fag og maskinpark på teknologi- og industrifag VG1
 • gjerne pedagogisk kompetanse

Om skolen

Tryggheim Forus er under utvikling. Skolen startet som grunnskole i 1998. Høsten 2019 startet skolen også  videregående opplæring med utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Påbygning til generell studiekompetanse og Teknikk og industrifag. Til sammen har vi ca. 200 elever. Skoleanlegget ligger godt plassert i Lura bydel i Sandnes kommune.

Skolen består av tre avdelinger med hver sin avdelingsleder. Avdelingene er inndelt i barneskole (1.-7. trinn), ungdomsskole og videregående skole.

Skolen har som mål å gi elevene våre et solid og verdiforankret grunnlag for videre utdanning og yrkesliv. Skolen vil legge til rette for en helhetlig utvikling av elevene, vise respekt og omsorg for den enkelte, fremme sunn kristen tro og engasjement for andre. Vi vil være skolen for Livet, Gleden og Fremtiden.

LINK TIL HJEMMESIDE VGS

Vi ønsker ansatte som:

 • er glad i elevene og i fagene sine og vil skape et godt miljø for læring
 • har god faglig kompetanse og evne til å gi mestringsglede og nysgjerrighet i skolearbeidet
 • har en ansvarlig og positiv innstilling
 • identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens mål.
 • deltar i det sosialpedagogiske arbeidet.

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må bekjenne den kristne tro og bidra aktivt i realiseringen av skolen visjon. Skolens verdidokumentligger til grunn for stillingen.

Fag og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere. Lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som på offentlige skoler.

Politiattest må kunne framvises, jf. Friskolelova.

ANNEN INFORMASJON
Nærmere opplysninger kan fås hos rektor Olav Erik Dahl, tlf. 48220085 eller e-post: olav.dahl@tryggheimforus.no

Søknadsfrist 31. oktober 2021

Tiltredelse 1. januar 2022 (mulighet for oppstart før)

Trykk HER for å søke på stilling!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

 • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©