Ledig stilling!

Vi søkere lærer til både grunnskolen og videregående for skoleåret 2022-2023

Tryggheim Forus startet som grunnskole i 1998. Høsten 2019 startet skolen også opp med videregående opplæring med linjene studiespesialisering, Teknologi og Industrifag, samt Påbygg. Til sammen har vi ca. 200 elever. Skoleanlegget ligger godt plassert i Lura bydel i Sandnes kommune. 

Skolen består av tre avdelinger med hver sin avdelingsleder. Avdelingene er inndelt i barneskole (1.-7. trinn), ungdomsskole og videregående skole. 

Skolen har som mål å gi elevene våre et solid og verdiforankret grunnlag for videre utdanning og yrkesliv. Skolen vil legge til rette for en helhetlig utvikling av elevene, vise respekt og omsorg for den enkelte, fremme sunn kristen tro og engasjement for andre. Vi er skolen for Livet, Gleden og Fremtiden!

Behov videregående

 • Lærer i kroppsøving
 • Lærer i realfag
 • Kontaktlærer

Behov grunnskolen:

 • Kontaktlærer
 • Faglærer
 • Alle fag er aktuelle, men fint med en bredde i fagkombinasjon

Hjemmeside: https://tryggheimforus.no/

Vi ønsker ansatte som

 • har godkjent pedagogisk utdannelse til arbeid i skole
 • er glad i elevene og i fagene sine og vil skape et godt miljø for læring
 • har god faglig kompetanse og evne til å gi mestringsglede og nysgjerrighet i skolearbeidet. 
 • har en ansvarlig og positiv innstilling til det å jobbe for å utvikle skolen.
 • identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens mål. 
 • delta i det sosialpedagogiske arbeidet.  
 • har erfaring fra arbeid i skole

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må bekjenne den kristne tro og bidra aktivt i realiseringen av skolen visjon, samt gi sin tilslutning til skolens verdidokument. Fag og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere. Lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende som på offentlige skoler.

Politiattest må kunne framvises, jf. Friskolelova.

ANNEN INFORMASJON

Nærmere opplysninger kan fås hos rektor Olav Erik Dahl, tlf. 48220085 eller e-post: olav.dahl@tryggheimforus.no

Søknadsskjema ligger på hjemmesiden. 

Oppstart august 2022

Søknadsfrist: 15. mai 2022

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

 • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©