Skoleregler

På Tryggheim Forus VGS har vi et egne skoleregler. Formålet med reglene er å bidra til å skape læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse. Reglene skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglene gir bestemmelser om elevens rettigheter og plikter, orden og atferd, sanksjoner når reglene brytes og saksbehandling ved sanksjoner.

Les og last ned skolereglene her:

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©