I løpet av første skoleuken i august reiser vi på bli-kjent-tur sammen for å bli bedre kjent med hverandre. Dette er en obligatorisk overnattingstur, gjerne på et leirsted i nærområdet.

I løpet av skoleårene drar vi på ulike studieturer i inn- og utland. Studieturen er inkludert i skolepengene. 

 

20190926_141131