Tryggheim Forus vgs. er en skole i vekst og vi har derfor stadig behov for flere ansatte - også ringevikarer! Ta kontakt med avdelingsleder!

Tryggheim Forus videregående skole (TFV) startet i 2019. Fra 2023 tilbyr vi Studiespesialisering, Idrettsfag, Salg, service og reiseliv, TIF (Teknikk og industriell produksjon) samt Påbygg.

Skolen vår er en av 12 skoler på videregående nivå eid og drevet av Misjonssambandet (Norsk Luthersk Misjonssamband). Vi holder til i Prinsens vei 8 som ligger svært sentralt til langs Gamleveien, i Sandnes på grensen til Stavanger. 

Våre ansatte er med å bygge opp og prege kulturen vi skal ha på vår skole. Sammen bygger vi en skole preget av kvalitet, omsorg og kristne verdier.

  • Er glad i ungdommer og i fagene sine og vil skape et godt miljø for læring.
  • Har god faglig kompetanse og evne til å gi mestringsglede og nysgjerrighet i skolearbeidet.
  • Har en ansvarlig og positiv innstilling til det å jobbe i en oppstartsfase.
  • Identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens mål.
  • Deltar i det sosialpedagogiske arbeidet.

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Fag og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere. Lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som på offentlige skoler. NLMs verdidokument ligger til grunn for stillingen. Det vil derfor kunne bli innhentet opplysninger om dette i tråd med Arbeidsmiljøloven § 13. Den som tilsettes må legge frem politiattest, jfr. Friskoleloven § 4-3.

For spørsmål eller informasjon, kontakt rektor Leif Kåre Kolnes eller avdelingsleder Hildegunn Hernes på 51 67 80 10.
Send gjerne en åpen søknad dersom du ønsker å jobbe ved skolen.

Søk her, eller send søknad, CV og referanser på mail til vgs@tryggheimforus.no