Jobbe hos oss?

Tryggheim Forus videregående skole (TFV)

startet i 2019 opp med VG1 for studiespesialisering og TIP (Teknikk og industriell produksjon). Høsten 2020 ble VG2 studie og VG3 påbygg lagt til, slik at vi da har 4 klasser.

Skolen vår er en av 12 skoler på videregående nivå eid og drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi vil de første årene leie et bygg i tilknytning til dagens lokaler på Forus, men vi planlegger nytt skolebygg et «steinkast» unna.

Vi har en stadig voksende gjeng med ansatte, som er med og bygge opp og prege kulturen vi skal ha på vår skole. Sammen bygger vi en skole preget av kvalitet, omsorg og kristne verdier. I og med at vi enda ikke har startet alle klassene, vil det være behov for endel ansettelser før hver høst. Nå har vi fått tak i gode folk for skoleåret 2020-21, men vil trolig ha behov for flere ansettelser med tanke på 2021-22. Vi kommer til å lyse ut stillinger rett over nyttår, men setter pris på om eventuelt interesserte tar kontakt også før dette, så kan vi starte en dialog.

Da er vi med andre ord interessert i å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å undervise:

  • Lærer Teknikk og industriell produksjon/Industriteknologi
  • Lærer Studiespesialisering

Vi ønsker lærere som:

  • Er glad i ungdommer og i fagene sine og vil skape et godt miljø for læring.
  • Har god faglig kompetanse og evne til å gi mestringsglede og nysgjerrighet i skolearbeidet.
  • Har en ansvarlig og positiv innstilling til det å jobbe i en oppstartsfase.
  • Identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens mål.
  • Delta i det sosialpedagogiske arbeidet.

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Fag og stillingsprosent blir drøftet med aktuelle søkere. Lønns- og arbeidsvilkår på samme nivå som på offentlige skoler. NLMs verdidokument ligger til grunn for stillingen. Det vil derfor kunne bli innhentet opplysninger om dette i tråd med Arbeidsmiljøloven § 13. Den som tilsettes må legge frem politiattest, jfr. Friskoleloven § 4-3.

For spørsmål eller informasjon, kontakt rektor Olav Erik Dahl på telefon 48220085.
Søknad, CV og referanser sendes på mail til vgs@tryggheimforus.no

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©