Om Skolen

Ved Tryggheim Forus videregående skole er vi opptatt av at du skal lykkes med å nå dine mål. Vi er en liten skole med stor fleksibilitet. Hos oss tilpasser vi opplæringen slik at hver elev kan nå sitt fulle potensiale. Vi følger opp hver enkelt elev og samarbeider tett med hjemmet når det er nødvendig.

Tryggheim Forus videregående skole er basert på et kristent verdigrunnlag. Undervisningen bygger på en kristen virkelighetsforståelse, og vi har et eget kristendomsfag. Alle er velkommen til skolen uansett livssyn. Vi ønsker å skape en åpen skole med et mangfold av mennesker som møter hverandre i konstruktiv dialog og gjensidig respekt. På den måten skaper vi en skole for alle, og på den måten kan vi sammen utgjøre en forskjell for samfunnet vi er en del av.

Ved Tryggheim Forus videregående skole er vi tilstede og tar ansvar for oss selv og våre omgivelser. Vi oppfordrer våre elever og lærere til kritisk deltakelse i samfunnsdebatten basert på respekt for menneskerettigheter, likeverd og ytringsfrihet.

Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god læring, derfor tilbyr vi flotte lokaler. Dette gir oss en unik mulighet til å være med å prege byen vi er en del av. Her er det god tilgang til kollektivtrafikk og nært til det meste.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©