Høy faglig kvalitet

Hos oss får elevene undervisning med høy faglig kvalitet. Flertallet av lærerne har mastergrad i et av fagene de underviser i. Dette kombinert med pedagogisk kompetanse gir dem et godt utgangspunkt for å legge til rette for god undervisning og læring for elevene. Læreren på TIF har mye undervisningserfaring og har i tillegg skrevet flere lærebøker for TIF. Skolen har topp moderne utstyr i verkstedet.

- Lærerne viser interesse for hva jeg vil bli bedre på, forteller Sarah på studiespesialisering. - Og lærerne er flinke til å fortelle hva jeg kan gjøre for å bli bedre i faget, fortsetter hun. Det samme blir bekreftet av Karen på studiespesialisering - Man får veldig god oppfølging i fagene, forteller hun.

Elevmiljø

Tryggheim Forus vgs har et godt og inkluderende miljø på skolen. Elevundersøkelsen viser at skolen har høy trivsel blant elevene. Skolen er opptatt av å legge til rette for et godt elevmiljø.

-Det beste med å være elev på Tryggheim Forus vgs. er folka, både elevene og lærerne. Alle er veldig hyggelige og inkluderende, forteller Karen på studiespesialisering.

Sentral beliggenhet

Skolen ligger veldig sentralt til og er lett tilgjengelig med buss. Vi er i Sandnes kommune, helt på grensa til Stavanger kommune. Vi ligger sentralt plassert rett ved Gamleveien, kun noen meter fra busstoppet Eventyrveien. Det planlegges å bygge ny skole i Torneroseveien 12 og 14, dette er i nabogaten til dagens skolebygg. Første byggetrinn vil være lokaler til videregående.

- Det beste er at skolen ligger så sentralt, sier Julie som er elev på påbygg. - Jeg ønsket å gå på en kristen skole og fortsatt bo hjemme, forteller Karen som er elev på studiespesialisering. Ved å gå på Tryggheim Forus vgs. kunne hun kombinere dette. Også Sarah på studiespesialisering trekker frem at hun ønsket å kristen skole og at hun valgte oss siden vi ligger i nærområdet hvor hun bor.

En kristen skole for alle

Tryggheim Forus vgs. er en kristen friskole. Du trenger ikke være kristen for å gå på Tryggheim Forus. Det at vi er en kristen privatskole betyr at alle som jobber her er kristne, vi har en andakt i forbindelse med lunsj og vi har et eget kristendomsfag. Hos oss møter du lærere med en kristen virkelighetsoppfatning og et kristent menneskesyn. Vi tar selvfølgelig imot alle elever, uansett tro eller livssyn.

- Skolen er en kristen skole, men den er åpen for alle og det synes jeg er flott. Alle føler seg sett, verdsatt og ivaretatt, fremhever Kristoffer som er elev på studiespesialisering. På skolen har vi en kort andakt før lunsjen, noe som verdsettes av flere elever. - Det er fint å få lære mer om Jesus og utvikle den kristne troen, sier Julie fra påbygg.

Vi hjelper deg å nå

målene dine

Som elev ved Tryggheim Forus vgs. får du lærere som har lyst og tid til å følge deg opp i fagene. Lærerne er interessert i å hjelpe deg til å nå de målene du har satt deg. Vi vektlegger at elevene skal vite hva som forventes i et fag og at elevene vet hva de kan gjøre for å blir bedre i faget.

På spørsmål om hvorfor hun vil anbefale Tryggheim Forus vgs. til andre svarer Alida i vg3 studiespesialisering: - Det er sykt gode lærere, bra oppfølging og gode verdier på skolen. Hun trekker også fram at her har lærerne tid til deg. - Man får veldig god oppfølging faglig, sier Karen på studiespesialisering. - Vi merker at lærerne vil at vi skal lære og vi merker at lærerne ønsker at vi skal lykkes, forteller Julie på påbygg.

 

Skoleturer

Vi reiser studieturer i løpet av skoleårene. Studieturene er inkludert i skolepengene. På studieturene flyttes deler av undervisningen og vanlig timeplan opphører denne uken. Innimellom undervisning og faglige aktiviteter drar vi på ulike utflukter.