Klagefrister og saksgang

Som elev i videregående skole kan du klage på skriftlige eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Det er dessuten mulig å klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

Her er Rogaland Fylkeskommunes veiledning for å klage.

Ta kontakt med skolen om du har spørsmål.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©