Historien til skolen

Tryggheim Forus startet som grunnskole i 1998. Skolen ble drevet i leide lokaler på Dale fra 1998 og frem til 2010 da virksomheten ble flyttet til Lura bydel i Sandnes. Her flyttet vi først inn i leide lokaler. I 2013 flyttet vi videre inn i nyoppussede lokaler som ble kjøpt av NLM Eiendom, Stavanger. Skolen består av tre avdelinger med hver sin avdelingsleder. Avdelingene er inndelt i barneskole (1.-7. trinn), ungdomsskole og videregående skole. Til sammen har vi nå ca. 200 elever. Skolen er eid og drevet av Misjonssambandet.

Siden høsten 2019 har Tryggheim Forus også hatt videregående skole. Vi tilbyr utdanningsprogrammene Teknologi- og industrifag, Studiespesialisering og Påbygg. Fra 2023 tilbys også Idrettsfag og Salg, service og reiseliv.

Videregående skole er i oppbyggingsfasen. Elevene gir oss tilbakemelding om at alle blir sett og får god og tett oppfølging av de ansatte.

Skolen ligger i Sandnes kommune, helt på grensa til Stavanger kommune. Vi ligger sentralt plassert rett ved Gamleveien, kun noen meter fra busstoppet Eventyrveien. Det planlegges å bygge ny skole på nabotomta Torneroseveien 10. Vi påregner innflytting i løpet av skoleåret 24/25.

Skolen har som mål å gi elevene våre et solid og verdiforankret grunnlag for videre utdanning og yrkesliv. Skolen vil legge til rette for en helhetlig utvikling av elevene, vise respekt og omsorg for den enkelte, fremme sunn kristen tro og engasjement for andre. Vi er skolen for Livet, Gleden og Fremtiden!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©