Tryggheim Forus vgs har et godt og inkluderende miljø på skolen. Vi er en mindre videregående skole og det er lett å bli kjent med medelever både i klassen og på andre trinn. Elevundersøkelsen viser at skolen har høy trivsel blant elevene. Skolen er opptatt av å legge til rette for et godt elevmiljø. Det legges til noen sosiale aktiviteter etter skoletid gjennom skoleåret.

-Det beste med å være elev på Tryggheim Forus vgs. er folka, både elevene og lærerne. Alle er veldig hyggelige og inkluderende, forteller Karen på studiespesialisering.

Norges_trivligste_1440
Bilde 17.06.2020, 00 40 31
Bilde-03.12.2019-11-29-32
Bilde-03.12.2019-11-28-17-1