PC-ordning

Tryggheim Forus gir samme PC-ordning som øvrige av Misjonssambandets skoler. Normalt betyr det kjøp (pr. def. leie 3 år) av PC for utstyrsstipend x 3, eller subsidiert kjøp av Mac med 2000,-.

Bestilling av skole-PC gjøres etter mottatt plass. Bestilling gjøres på skjema som skolen sender på epost.

Tilbudet gjelder for førstegangs-elever på på VG1.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©