VG2 Industriteknologi!

VG2 Industriteknologi!

Endelig kan vi VG2 Industriteknologi på Tryggheim Forus VGS!

Vi ser frem til å ta imot søknader!

På VG2 Industriteknologi på Tryggheim Forus VGS vil du gjennom praktisk arbeid erfare ulike sider ved faget. Industriteknologi er for deg som liker å ha fokus på både teknologi og praktiske ferdigheter. Industriteknologi handler om å gi kompetanse mot teknologiske, produksjonsrettede og fremtidsrettede yrker. Opplæringen fokuserer på ulike materialer, verktøy, teknikker og maskiner og du vil være innom programmering, robotisering og automatisering. Industriteknologi vil gi deg en fremtidsrettet kompetanse som er relevant for arbeidslivet.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©