Elevene støtter prosjekt i Etiopia

Elevene støtter prosjekt i Etiopia

Elevene ved Tryggheim Forus videregående skole er med på årets innsamlingsaksjon til Etiopia i regi av Misjonssambandet, skolen sin eierorganisasjon. Pengene som gis bidrar til at flere barn får gå på skole, styrket helsetilbud i tillegg til at levevilkårene bedres gjennom landsbyutvikling i tett samarbeid med kirken og myndighetene i landet. Prosjektpengene bidrar også til at mennesker skal får høre evangeliet om Jesus.

I løpet at skoleåret arrangerer vi ulike arrangementer med mål om å samle inn penger til prosjektet i Etiopia. For eksempel så selges det vafler i friminutt, vi skal ha misjonsbasar og misjonsløp. Tirsdag 8. november arrangerer skolen Gi-en-dag for alle. Denne dagen samler elevene inn 400 kr hver ved å ha en arbeidsdag i stedet for en ordinær skoledag.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©