Har du husket å søke?

Har du husket å søke?

Private skoler/friskoler har søknadsfrist 1. mars. Og tar opp elever 1. april. Det er viktig at alle søker direkte til skolen, ikke bare i VIGO.

Søkere får svar på epost og i vanlig post. Ta kontakt om du ikke mottar svar.

Etter hovedopptaket i april tar vi opp elever så lenge det er kapasitet. Og er det fullt, kan du få komme på ventelista!

Søk direkte til Tryggheim Forus her & nå!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©