På jakt etter ny avdelingsleder for VGS

På jakt etter ny avdelingsleder for VGS

Som avdelingsleder på Tryggheim Forus VGS er du med i arbeidet med å videreutvikle og skape en skole med en kristen forankring. Her ligger det store muligheter!

Det vil komme en utlysning og søknadsfrist etter hvert, men vi ønsker allerede nå å komme i kontakt med personer som det kan være aktuelt for. Tiltredelse vil være aktuelt fra januar 2021.

Skolen tilbyr dette skoleåret VG1 teknikk og industriell produksjon, VG1 og VG2 Studiespesialisering og VG3 Påbygg. Skoleåret 2020-2021 har vi 40 elever.

Avdelingsleder for Tryggheim Forus VGS vil være en del av Tryggheim Forus sin ledergruppe og er den som i det daglige leder, både den pedagogiske og administrative driften av den videregående skolen.

Det forutsettes at avdelingslederen bekjenner kristen tro, og identifiserer seg med og fremmer skolens kristne verdigrunnlag slik det er formulert i skolens vedtekter og Norsk Luthers Misjonssamband sitt verdidokument.

Skulle det være aktuelt for deg, eller kjenner du noen som er aktuelle for en slik stilling, ber vi om at du tar kontakt med rektor Olav Erik Dahl, enten på epost olav.dahl@tryggheimforus.no eller telefon 40435927.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©