Ordensreglement

På Tryggheim Forus VGS har vi et eget ordensreglement. Formålet med reglementet er å bidra til å skape læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet gir bestemmelser om elevens rettigheter og plikter, orden og atferd, sanksjoner når reglementet brytes og saksbehandling ved sanksjoner.

Les hele reglementet ved å klikke HER.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©