Teknologi og industrifag

Velger du som liker å være i bevegelse, som er praktisk anlagt, gjerne med interesse for teknologi og «duppeditter». VG1 kurset er ment å gi deg et innblikk i hvilke muligheter som ligger i de nærmere 100 ulike yrker som retningen er ment å kvalifisere for, på land og til havs (offshore).

Usikker på hva? Det skjønner vi godt. Gjennom teori, praksis, bedriftsbesøk, ekskursjoner og besøk vil vi forsøke å belyse dette for deg slik at du er i stand til å finne utav hvor du vil. Vi er en ny skole og det betyr at vi vil stille med nytt utstyr og nye maskiner. Etterhvert også med nytt skolebygg.

For de fleste vil en læreplass være ønskelig etter VG2. For noen vil påbygg og studiekompetanse være på ønskelisten. Det valget kan du imidlertid utsette til senere.

Tryggheim Forus vgs har intensjonsavtaler med næringslivet om praksis- og lærlingeplasser. Det er å håpe at du får muligheter til å presentere deg hos disse i løpet av de kommende skoleår.

Hos oss vil du møte et relativt lite miljø hvor du kan lære mye. Hvis du ønsker så. Du vil neppe sitte med dine spørsmål lenge før læreren er tilgjengelig. Vi vil vise deg hva du skal lære og vi vil bruke ulike «verktøy» for at du skal få alt med deg. Likevel, du må være innstilt på å gjøre arbeidet.

Tryggheim Forus er en friskole. Hos oss får du opplæring som i offentlig skole, men du får noe i tillegg. Skolens ansatte er kristne og du vil få fag, problemstillingene belyst utfra et kristent ståsted. Du eksisterer ikke uten plan. Det er oppgaver for deg der fremme.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©