Studiespesialisering

For deg som ønsker å ta utdanning på universiteter og høgskoler etter endt videregående. Hos oss vil du møte et relativt lite miljø hvor du kan lære mye. Hvis du ønsker så. Du vil neppe sitte med dine spørsmål lenge før læreren er tilgjengelig. Vi vil vise deg hva du skal lære og vi vil bruke ulike «verktøy» for at du skal få alt med deg. Du må likevel være motivert for å jobbe hardt.

Læring skjer på skolen, men vi har tro for at vi lærer også utenfor skolen lokaler. Vi reiser gjerne på ekskursjoner og turer.

På VG1 har vi spansk som fremmedspråk. I tillegg må du velge enten den praktiske eller den teoretiske matematikken. Dette velger du ved skolestart.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©