Studiespesialisering

Velger du som ønsker å ta utdanning på universiteter og høgskoler etter endt videregående. Det vil for mange være rett å velge å gå på yrkesfag, men dersom du er usikker på hva du vil bli, bør du velge studiespesialisering. Du vil da ha veier åpne for videre studier både i og utenfor Norge.

I vår del av landet har vi mange arbeidsplasser i privat næringsliv. I tillegg har vi et betydelig antall arbeidsplasser i det offentlige (kommuner, fylke og stat). Det er langt på vei rett å si at mange av disse jobbene krever at du får på plass en mastergrad, eksempelvis innenfor skolen og i den omfattende olje- og gassindustrien.

Hvis du tenker å bli lærer, sykepleier, geolog, ingeniør, lege, revisor, fysioterapeut, teolog, programmerer og alle de andre «navnløse nye jobbene der fremme» så er høyere utdanning viktig.

Hos oss vil du møte et relativt lite miljø hvor du kan lære mye. Hvis du ønsker så. Du vil neppe sitte med dine spørsmål lenge før læreren er tilgjengelig. Vi vil vise deg hva du skal lære og vi vil bruke ulike «verktøy» for at du skal få alt med deg. Likevel, du må være innstilt på å gjøre arbeidet.

Tryggheim Forus er en friskole. Hos oss får du opplæring som i offentlig skole, men du får noe i tillegg. Skolens ansatte er kristne og du vil få fag, problemstillingene belyst utfra et kristent ståsted. Du eksisterer ikke uten plan. Det er oppgaver for deg der fremme.

Læring skjer på skolen, men vi har tro for at vi lærer også utenfor skolen lokaler. Vi vil reise på en «bli kjent tur» i starten av skoleåret. Studieturen vår tenker vi å legge til VG1. Fagturer ellers vil vi prioritere. For mange vil studiespesialisering være det beste valget.

På VG1 kan du velge mellom spansk og tysk som fremmedspråk. Tryggheim Forus tilbyr både nivå 1 og 2 i begge språkene. Dette velger du i søknaden. I tillegg må du velge enten den praktiske eller den teoretiske matematikken. Dette velger du ved skolestart.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©