Påbygg

Vi tilbyr påbygg til de som har gått to år yrkesfag, men som også ønsker studiekompetanse. På påbygg har du følgende fag hos oss (hver uke):

  • 5 timer historie
  • 2 timer kroppsøving
  • 5 timer matematikk (2 P-Y)
  • 3 timer naturfag
  • 10 timer norsk
  • 5 timer kristendom (dette er et obligatorisk programfag hos oss)

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©