Idrettsfag

Dette er er linja for deg som liker å trene og være i aktivitet. På idrettsfag vil timeplanen bestå av studieforberedende fag kombinert med fag knyttet til praktisk idrettsfaglig opplæring. Her kan du kombinere enten idrett med teoretisk skolegang. Hverdagen byr på utfordringer og utvikling i egen idrett, turer og friluftsliv, idrettsarrangement og ekskursjoner.

Du lærer
– om fysisk aktivitet og trening
– Treningsledelse
– om helse, kosthold og kroppens oppbygging
– teoretiske fag

Du bør være:
– interessert i helse og fysisk aktivitet
– innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
– trives med flere idretter

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©